Προφίλ

Η United Three Tax Advisors Α.Ε
είναι εταιρεία Λογιστικών – Φοροτεχνικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Η εταιρεία μας απευθύνεται σε όλους τους κλάδους: παραγωγής –μεταποίησης – εμπορίου και παροχής υπηρεσιών, υποστηρίζοντας πλήρως τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνει για τα λογιστικά, ασφαλιστικά, χρηματοοικονομικά και αναπτυξιακά τους θέματα. Τα τελευταία χρόνια, η αστάθεια του φορολογικού συστήματος με τις διαρκείς αλλαγές των σχετικών νόμων και διατάξεων, σε συνδυασμό με την βαθιά οικονομική κρίση καθιστούν επιβεβλημένη τη συνεργασία και καθοδήγηση με έμπειρα, αξιόπιστα και πλήρως ενημερωμένα φοροτεχνικά γραφεία. Κύριος σκοπός της εταιρείας, είναι να καλύψει και να συμβάλλει όχι μόνο στην επίλυση των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις (σε φορολογικά, εργατικά - ασφαλιστικά) λόγω του γενικότερου περιβάλλοντος αλλά και στην ανάδειξη και αξιοποίηση σημαντικών ευκαιριών στην τοπική, περιφερειακή και διεθνή αγορά.
Η ομάδα των εξειδικευμένων και άξιων συνεργατών διαθέτει τεχνογνωσία, διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης στις μεθόδους λύσης προβλημάτων και υλοποίησης των προτάσεων, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες.
Πέρα του μόνιμου προσωπικού η εταιρεία διαθέτει συνεργασία με ειδικούς συνεργάτες (έμπειρους δικηγόρους – συμβολαιογράφους – μηχανογράφους και ειδικούς συμβούλους) , συνεργασίες που διασφαλίζουν συνέπεια και αποτελεσματικότητα λύνοντας όλα σας τα προβλήματα με ταχύτητα και εχεμύθεια.

Πιο αναλυτικά παρέχουμε τις παρακάτω φοροτεχνικές - φορολογικές υπηρεσίες:
·Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία.
·Παροχή φορολογικών συμβουλών ανάλογα με το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.
·Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.
·Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλών σε φορολογικά ζητήματα νομικών και φυσικών προσώπων.
·Εκπροσώπηση σε φορολογικά θέματα στις αρμόδιες υπηρεσίες.
·Καθοδήγηση σε θέματα εφαρμογής νέων φορολογικών διατάξεων.
·Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.
·Υποστήριξη κατά τους φορολογικούς ελέγχους.
·Διεκπεραίωση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων νομικών και φυσικών προσώπων.
·Φορολογική υποστήριξη σε θέματα μεγάλης ακίνητης περιουσίας και αγοραπωλησιών ακινήτων.
·Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων.
·Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων για κάτοικους εξωτερικού.